DEMAND Special: “Toekomstwerk”

Note: Currently our specials are only available in Dutch, our sincere apologies.

Wat gebeurd er allemaal op het gebied van recruitment in 2018, wat zijn de kansen en bedreigingen en waar moet ik als werkgever en werknemer allemaal op letten om future-proof te zijn. Hoe graag wij ook zouden willen, een individueel tailormade plan kunnen we in deze special niet aanbieden (daar komt onze adviseur graag voor langs). Wat wij wel kunnen is onze visie op het landschap van recruitment schetsen voor de korte en middellange termijn. Doe er je voordeel mee, wellicht zit die gouden tip ertussen. En zoals altijd; veel leesplezier!

Op het moment van schrijven (december 2017) draait de economische motor in nagenoeg alle sectoren weer op een niveau dat vergelijkbaar is met de periode voorafgaand aan de crisis. Het aantal vacatures is dit jaar gemiddeld met 23% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn zelfs uitschieters die een stijging van meer dan 50% zien ten opzichte van een jaar eerder een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de bouw. De werkeloosheid ligt sinds juli 2017 voor het eerst sinds lange tijd weer onder de 5% (4,8% om precies te zijn) en dat zorgt voor zowel kansen als bedreigingen voor ondernemers en talenten. Een laag werkeloosheidspercentage is een goede afspiegeling van het economisch gestel maar is ook iets om in negatieve zin rekening mee te houden.

Veel sectoren laten naast een stijging in het aantal vacatures ook significante omzetstijgingen zien. Van oudsher gaan deze twee natuurlijk hand in hand. De sector die vaak als eerst profiteert van een betere economie is de uitzendbranche. De Rabobank becijferde dat deze branche een plus van minimaal 9% laat zien. Daarnaast zijn zowel de reisbranche als de horeca sectoren die grote plussen laten zien. Dit heeft met name te maken met het vertrouwen dat de consument heeft in de economie en daarmee zijn/haar portemonnee.

Wat wij bij DEMAND wel zien is dat de banengroei nog achterblijft bij de verbeterde vooruitzichten. In het verleden liet een omzetgroei een sterker verband zien met het aantal banen dan nu het geval is. De uitzendbranche met een plus van 9% in de omzet laat slechts een banengroei zien van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. Dit strookt echter met de tendens dat er meer verwacht word van talenten (medewerkers) en de toegenomen digitalisering. Dit laatste verklaard op zijn beurt weer de krimp in de financiën sector die enige jaren geleden al is ingezet. Naast de bedreiging van digitalisering is er nog altijd de bedreiging van de lagelonenlanden. Dit remt de groei in het aantal banen de komende jaren ook aanzienlijk af. Veel eenvoudigere taken kunnen namelijk ook ondergebracht worden in landen als; India en China.

Van oudsher is ons land een kenniseconomie met goede faciliteiten voor onder andere scholing. Door de kaalslag in deze sector zien wij bij DEMAND dat de positie van Nederland als kennisbank op de wereldmarkt langzaam terugloopt. Dit is een aanzienlijke bedreiging die niet licht genomen dient te worden. Waar wij nu op het gebied van kennis nog winnen van landen als India en China kan dat binnen 10 jaar compleet veranderen. Investeringen op het gebied van scholing blijven daarmee van cruciaal belang. De overheid dient hier de komende jaren ruimte in de begroting voor te maken. Ook werkgevers kunnen hierbij een rol spelen echter dienen zij in veel gevallen wel een lokale (Nederlandse) incentive in het vooruitzicht te hebben. Het wordt anders de komende jaren enkel eenvoudiger om eventuele producties te verplaatsen naar lagelonenlanden.

Naast het aantal banen blijven de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden fors achter op de groei van de economie. Dit kan op de middellange termijn zorgen voor een rem op de groei van de economie. Er ontstaat dan een kloof tussen wat men kan betalen en wat de economie verlangt om te blijven groeien. De overheid heeft deze tendens, gelukkig, inmiddels aangemerkt als zorgwekkend en heeft aangekondigd actie te ondernemen. Tevens wordt de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter en dit zal de komende jaren enkel toenemen.

Veel ondernemers zetten tegenwoordig vaker in op tertiaire arbeidsvoorwaarden. Dit sluit naadloos aan op de tendens van “work-life” integratie waarnaar talenten zoekende zijn. De huiskamer zal steeds vaker een verlengstuk van het kantoor worden. Een blend tussen werk en privé wordt steeds belangrijker en ondernemers doen er verstandig aan hierop in te zetten.

Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord waarbij de werknemer meer autonomie krijgt bij het indelen van zijn of haar werk. Daarnaast is het verhaal dat de potentiële werkgever uitdraagt belangrijker dan ooit (employer impact).

Een positieve, frisse en maatschappelijke boodschap onder andere door story-telling, verkoopt, en in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt kan dit voor jou als ondernemer een kans zijn. Tot slot dient een ondernemer of recruiter meer aandacht te besteden aan de tijdsduur van een procedure. Ten eerste is er veelal geen tijd meer om te wachten, een kandidaat kan immers kiezen. Ten tweede is de grootste ergernis van solliciterend Nederland; de wachttijd. Veel kandidaten klagen over lange wachttijden waarbij er nauwelijks tot geen contact is met de recruiter of de onderneming. Om afbreuk te voorkomen is het raadzaam om naar de selectieprocedure te kijken en deze te stroomlijnen.

Er is ook een toename te zien in het aantal ondernemers die professionele bureaus inschakelen om hun expertise te vergroten. Met name op het gebied van werving is er een grote toename te zien. Het zal voor ondernemers de komende jaren steeds lastiger worden geschikt personeel te vinden. De tijd die een ondernemer kwijt is aan het invullen van een vacature zal stijgen van ongeveer 40 uur (nu) naar meer dan 75 uur, bijna een verdubbeling. Daarnaast zijn moeilijke vacatures in de toekomst, zonder hulp, niet tot nauwelijks meer in te vullen. Het grenzeloos werven ofwel internationaal werven zal de komende jaren een vlucht nemen om de krapte het hoofd te kunnen bieden.

Bij DEMAND weten wij ons als geen ander in te leven in onze opdrachtgever. Aan de hand van een vooraf opgesteld rapport brengen wij heel duidelijk uw organisatie in beeld. Wij praten met verschillende belanghebbende om een optimaal profiel te kunnen samenstellen. Dit zorgt voor een betere zoekopdracht en verkleint het risico op afbreuk. Wij gaan verder waar anderen stoppen.

Geschreven door:
Stephen de Man
Adviseur / Coach – DEMAND Recruitment

Een reactie plaatsen

Om onze dienstverlening te verbeteren worden alle bedrijfsactiviteiten van de Demand by SDM Group per heden uitgevoerd vanuit één centraalpunt; www.demandadvisory.com. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om onze website te bezoeken voor meer informatie of om contact op te nemen middels: +31 10 200 42 82 / info@demandadvisory.com